Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Yayınlandı

admin

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu 3 Sıra No’lu Genelge’yi yayınladı. Genelge, 5 Ocak 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzalandı.

Genelge, 3/9/2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/8/2023 tarihli ve 2023/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın bir kısmını içermekte olup, 1/1/2024 – 30/6/2024 dönemi için geçerli olan aylık gösterge tablosu, ek gösterge, kıdem aylığı gösterge rakamları ve aylık katsayıları belirlemekte. Bu çerçevede, sözleşmeli personel ücret tavanları da ilgili cetvelde belirtilen katsayılara göre hesaplandı.

Genelge kapsamında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi çerçevesinde 2024 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemelere göre, sözleşme örnekleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek ve sözleşme ücretleri belirli katsayı rakamlarıyla sınırlanacak.

Ayrıca, sözleşmeli personelin ek ödemeleri, Hakem Kurulu Kararı ile belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanacak ve ilgili cetvellerde belirtilen tutarlar dikkate alınacak. Ek ödeme tutarı, sözleşme ücretinden ayrı bir sütun halinde gösterilecek ve vergi ile sigorta primine tabi tutulmayacak.

Genelge ayrıca, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre sözleşmeli personelin 31/12/2024 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılması gerektiğini belirtmekte.

Bu çerçevede, ilgili mahalli idarelerin 2024 yılında sözleşmeli personel istihdamı ve ücret belirleme süreçlerini belirtilen hususlara uygun olarak yürütmeleri önem arz etmektedir.

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 timeisworth.com
casino casino siteleri